AKAN ZAMAN

Akan zaman, seninle birlikte akar. Sen yoksan, akan zaman da yoktur; bu yüzdendir ki, akan zamanı iyi değerlendirmek önemlidir.

Çarşamba, Kasım 14, 2018

Batı'dan Ne Kadar Uzaktayız?

Batı ve Türkiye

            İçinde yaşadığımız zamanların akıl almazlığını düşünürken çok çoook eskilere gittim bir an. Batı toplumlarında dolaştım, o sisli, puslu akıl almaz canavarlıkların ve insan kıyımlarının yaşandığı zamanları. Tüylerim diken diken oldu.
            İçinde bulunduğumuz çağda Avrupa veya Batı Uygarlığı denildiği zaman gelişmişlik, akılcılık, bilim gibi şeyler geliyor insanların aklına. Aslına bakılırsa geçmişlerindeki yaşanılan akılsızlıklar alabildiğine ağdalı durumda. Kiliseler arasındaki din savaşları, hatta kendi sınırlarını aşarak genel bir tehlike olan Haçlı dönemleri, aforozlar, katliamlar, din ve tarikatlar nedeniyle bölünme ve katliamlara varan yaşanmışlıklar ve daha niceleri. Fransız İhtilali zamanlarına kadar süregelen şiddet içeren yaşam savaşları devam etmiş olduğunu hafızamın derinliklerinden çıkardım bir süreliğine.

Pazar, Kasım 11, 2018

Kısırdöngüye Girdin mi hiç?

Kısırdöngüde Birey, Aile ve Toplum

Yaşam dinamiktir, sürekli devinim halindedir. Her hareket bir nedene bağlıdır ve bir de sonucu ortaya çıkar. Tıpkı doğada olduğu gibi. Doğa bir denge halindeyken bile sürekli değişim halindedir. Her an değişen durumlar söz konusudur. Değişimler kendi içinde bir dengeye kavuşurlar. Böylece de aksaklığa yol açmazlar. Ta ki dış etkenlerle fazla zarar görünceye kadar. Dış etkenlerin verdiği zararları dengeleyemeyen doğa sinyal vermeye başlar ancak düzelmesi zaman alır. İkame –bir sistemde iş göremez derecede zarar gören elemanın görevini başka yakın bir elemanın yüklenmesi- bu anlamda önemli bir rol oynar.