Cuma, Haziran 21, 2019

İnsanlık ve Tarım

tarim

Tarıma Doğru

            İnsanoğlunun her attığı adım ve geldiği her aşama hemen hemen bağlamıştır kendilerini ve kendileri olmaktan git gide uzaklaşarak başka simgeler vasıtasıyla ayakta durmaya çalışmışlardır. Çevrelerini de aynı simgelerle anlamlandırmışlardır. Zamanla değişik kaya, ağaç, bitki, canlı hayvan vb. iken avcı-toplayıcı yapıdan tarıma geçmeye başlamalarının sancıları içinde kadın, ay, güneş, nehir vb. yer almaya başlar eski güven kaynaklarının yerlerini.

            Bir örnek vermem gerekirse: İlk tarıma doğru adım atmaya başladıkları dönemde, öyle kolaylıkla “haydi ben şurayı kazıp bir tohum dikeyim” demek kolay olmamıştır çünkü geçmiş zamanlardan gelen bir anlayışla “toprak” onlar için kıymetli bir varlıktır. “Ana”dır toprak, her şeyi doğurur, besler bulutlar, ay ve güneş sayesinde. İşte bu nedenle toprağı eşelemek, kazmak ve üzerinde yetişenleri yolmak gibi davranışlar toprak anaya zarar vermek, canını yakmak olarak değerlendirilir bazıları tarafından da.
            Ama bir kere anlamıştır ki toprağın ananın bağrında yetişiyor bitkiler ve kendileri için de önemli bir besin kaynağı olmaya adaydırlar yetişen ve yetiştirilecek olanlar. Dolayısıyla toprak ana severek katlanmalıdır sevdiği insanların iyiliği için. Toprak ananın bağrında yetişen çalılar da kıymetlidir kendileri için. Bitkiler de toprak ananın saçlarıdır. Bitkilerin yolunması veya koparılması toprak ananın saçlarını yolmak demektir o zaman daha başka alanlar bulunup oralar eşilerek gerekli görülen bitkiler ve tohumlar gömülmelidir. Uzun bir değerlendirme, deneme-yanılmayla çalışmalar ve çabalar devam eder. Sonuçta bir yol bulunur. İşte bu yol bulununca da tarım toplumuna geçerek açlıktan kurtulmanın ve kısmen yerleşik düzene geçmenin ilk adımlarını atmaya başlarlar.
            İlk zamanlar atlatılmış artık bir şeyler üretip depolamaya başlamış olmalarıyla birlikte yaşam koşullarındaki değişiklikle birlikte başka değişikliklere de ihtiyaç duymaya başlarlar. Daha önceleri küçük guruplar halinde yaşamaya çalışırlarken şimdi daha kalabalık guruplar halinde yaşamalarının gerekliliğini görürler. Böylece ekip, biçme, depolama, gibi işlemler kolaylaşır. İş bölümü değişmiştir artık. Kadınlar doğurganlıklarından dolayı toprak anaya benzetilmiş daha ön sıraya geçmiştir erkeğe göre. Kısacası tarım kadınsı bir iştir ve kadınlar yönlendirirler.

Görsel: Google Görseller

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Hoş geldiniz.
İlginiz için teşekkür ederim.