Cuma, Kasım 10, 2017

Pazar gözlemim-29-Laf Olsun, Torba Dolsun!

"30 yıl içinde planlanan Mars Kolonisi"
Teknolojik gelişim Üzerine Laforizmalar

                Dünya’da kaç tane teknoloji üreten, geliştiren memleket vardır? Diye sorduğumda çok fazla göremiyorum. Eğitimde arayış içinde olan ülkeler, hepsi de. Artık kişiye odaklı eğitim dönemi başladı, kişisel yetenekler göz önüne alınarak insanlar yeteneklerine göre eğitilerek hem üretken hem de mutlu olmasını sağlamak için çabalar gösteriliyor.
                Gelişmeler bu yönde ilerlerken geri kalan toplumların arası o ülkelerle tamamen açılıyor ve çok yakın zamanda da uçurumlar olacak, arayı kapatmanın yolu daha çok harcama ve daha çok çalışma olacak elbette.
                Memleketlerin gelişimi uzun sürelidir adımların sayılabilmesi insan ömrüyle görülebilecek adımlar olamayabilir bazıları da. Bir insanın yetişmesi ve verimli olmaya başlaması arasında yaklaşık kırk, elli yıl var. Bazı alanlarda insanlar bir ömür aynı konu üzerinde çalışarak bile adım kat edemedikleri görülmektedir ama geleceğe bıraktığı miras oldukça zengin olacağı da açıktır.
                Gelecek zamanlar sanal ile gerçek arasında gelip gidecektir. Uzaya açılma oldukça hızlı başlangıç yapmış gelecek zamanlarda daha da hızlanarak devam edecektir. Dünya ve dünya benzeri yerlerde kirlilik alabildiğince artacak ve yaşamı tehdit eder hale gelecektir. Tehditlere bağışıklık sağlayan canlıların yaşamına devam edeceği öngörülebilir.
                Ayrıca: uzaya açılmaların ardından kolonileşmeye hız verilmesi kaynakların uzay yatırımlarına harcanacağı da apaçık ortadadır. Öyle bir hal alır ki; dünya ve dünya gibi yaşanılan ortamlar önemsiz hatta zararlı bölgeler olarak addedilip terkedilmeye kadar giden bir sürecin içine girilebilir; böyle bir sürece gidilmese bile kendi durumunu kendisi idare edemez durumda olacaktır.
                Yönetim biçimleri bu hızla gitmesi halinde tamamen robotların elinde olup seçkin bir yazılımcı zümrenin avuçları içinde kalabileceği şüphesi oldukça fazladır. Dünyadaki eğitim sistemleri ve sosyal paylaşım, gelir bölüşümünün dengelenmesi olmadığı sürece bir kısım seçkin zümre tarafından insanlara kul gözüyle bakılacaktır.
                Dünyadaki mevcut ekonomik, sosyal ve siyasal yapıyla fazla yol kat edilemeyeceği ortadadır artık. Gelir dağılımlarındaki uçurumlar gittikçe açılır vaziyete gelmiş ve geriye doğru döndürecek herhangi bir çalışma da görülmemektedir. Bu uçurumlar arasında yaşayan toplumlar arasında sürekli sürtüşme ve çatışmalar yaşanıp bu dünya yaşanılması güç bir bölge halini alacağı gün kadar açıktır ve buna engel olabilecek hiçbir güç de yoktur.
                Dünyadaki bütün yaşam savaş üzerine kurulmuş ve kurgu aynen devam etmektedir. Yaşanılan teknolojik gelişmeler baş döndürücü hızla devam ederken insan beyni bu hıza ulaşamayacak ve robotlar aracılığıyla hafızasında tutup yol almaya devam edecek ancak robotlara bağımlı hale gelmesinin önüne hiçbir güç de geçemeyecektir.
                En öngörülebilir yaklaşım: insanların genetik yapısında oynayarak insanların mevcut halinden çok daha farklı bir yapıda olmasının yolu açılarak bir tür insansı robotlar haline dönüştürülmesi ve akrabalık bağının korunduğu düşünülerek yola devam edilebilmesinin yollarının bulunması olabilir.
                Her durumda mevcut haliyle bildiğimiz ve düşündüğümüz insanın artık bu insandan çok farklı bir yapıdaki insansıya dönüşmesi ile âtıl duruma düşecek olan yaşayan insanların çoğu zararlı olarak düşünülüp -üretime katkısı olmayan, sürekli tüketen bir tüketici- zamanla yok olmalarının çareleri düşünülmemesi için bir neden kalmayacaktır.                                              07-11-2017
                                                                                                                                    Halil Gönül
Görsel: Google Görseller

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Hoş geldiniz.
İlginiz için teşekkür ederim.